Search

+

PROMO PAKET FIZIKA I NJEMAČKI

Review
60 KM

Opis

Časovi prate školski program osnovne i srednje škole i održavaju se dva puta sedmično za svaki predmet (2 časa fizike i 2 časa njemačkog). Jedan čas traje 45 minuta. Po potrebi se organizuju blok časovi koji traju jedan sat i trideset minuta. Cijena kursa je svega 60 KM na mjesečnom nivou.

Napomene
  • obavezan redovni dolazak na časove kako bi se ostvario što bolji uspjeh.
  • plaćanje se vrši od 1-5. u mjesecu.
    • izostajanje sa nastave je potrebno najaviti 24h ranije, osim u iznimnim situacijama. U suprotnom se čas računa kao održan. jedna nadoknada mjesečno se održava.
    • jedna nadoknada mjesečno se održava.

Reviews

Comments (No Responses )

No comments yet.